5 cách định cư Canada năm 2021

Công dân nước ngoài mong muốn định cư Canada vào năm 2021 sẽ có thể tận dụng 5 chương trình nhập cư lớn sau đây để có được thường trú lâu dài cho bản thân